Navigácia

Obsah

Historické hodnoty a pamiatky našej obce

Pamätihodnosti

 

  • Rímskokatolícky kostol sv. Antona Paduánskeho je ranobarokový kostol, postavený v r. 1660-1674, upravený v r. 1712. Je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kláštora františkánov, ktorá je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 65/1-4.
  • Prícestná kaplnka sa nachádza pri hlavnej ceste v blízkosti starého cintorína. Na kaplnke sú maľované obrazy sv. Vendelína, sv. Terézie, sv. Trojice.
  • Plastika Immaculaty je na okraji miestnej časti sv. Anton, z r. 1863 - socha Panny Márie na symbolickej zemeguli s hadom.
  • Plastika na stĺpe – sv. Anton Paduánsky sa nachádza v záhrade charitatívneho domu. Baroková socha stojí na ranobarokovom stĺpe z r. 1674. Je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kláštora františkánov.
  • Kalvária v neogotickom štýle, postavená v r. 1867, rekonštruovaná v r. 1938. Kalvária pozostáva zo 14 stacionárnych kaplniek umiestnených do polkruhu. V strede areálu na kopci sú umiestnené tri drevené kríže, stredný s korpusom Ukrižovaného Krista.
  • Kaplnka v areáli starého cintorína, ktorá bola postavená v r. 1725 na pamiatku obetiam epidémie.