Navigácia

Obsah

VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom Stiahnuté: 167x | 17.07.2019

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 Stiahnuté: 302x | 07.11.2017

Dôvodová správa k VZN o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 420x | 23.06.2017

VZN č.1/2017 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 412x | 12.06.2017

Dodatok VZN č. 3/2015 k VZN č.1/2012 Stiahnuté: 425x | 21.08.2016

Dôvodová správa k VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 836x | 17.01.2016

VZN č. 2/2015 o nakladaní s TKO a DSO Stiahnuté: 497x | 28.07.2016

VZN č. 1/2013 o ÚPN Stiahnuté: 389x | 17.01.2016

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 428x | 17.01.2016

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 479x | 17.01.2016

VZN č. 2/2012 o výške príspevku MS Stiahnuté: 398x | 17.01.2016

Stránka

  • 1