Navigácia

Obsah

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 Stiahnuté: 160x | 07.11.2017

Dôvodová správa k VZN o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 203x | 23.06.2017

VZN č.1/2017 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 219x | 12.06.2017

Dodatok VZN č. 3/2015 k VZN č.1/2012 Stiahnuté: 296x | 21.08.2016

Dôvodová správa k VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 610x | 17.01.2016

VZN č. 2/2015 o nakladaní s TKO a DSO Stiahnuté: 365x | 28.07.2016

VZN č. 1/2013 o ÚPN Stiahnuté: 276x | 17.01.2016

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 313x | 17.01.2016

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 331x | 17.01.2016

VZN č. 2/2012 o výške príspevku MS Stiahnuté: 289x | 17.01.2016

Stránka

  • 1