Navigácia

Obsah

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 Stiahnuté: 180x | 07.11.2017

Dôvodová správa k VZN o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 240x | 23.06.2017

VZN č.1/2017 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 246x | 12.06.2017

Dodatok VZN č. 3/2015 k VZN č.1/2012 Stiahnuté: 312x | 21.08.2016

Dôvodová správa k VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 634x | 17.01.2016

VZN č. 2/2015 o nakladaní s TKO a DSO Stiahnuté: 380x | 28.07.2016

VZN č. 1/2013 o ÚPN Stiahnuté: 293x | 17.01.2016

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 327x | 17.01.2016

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 347x | 17.01.2016

VZN č. 2/2012 o výške príspevku MS Stiahnuté: 302x | 17.01.2016

Stránka

  • 1