Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_v_stavby.pdf Stiahnuté: 640x | 23.11.2015

Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 728x | 23.11.2015

Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf Stiahnuté: 1714x | 23.11.2015

Ohlasenie_stavebnych_uprav__udrziavacich_prac_.pdf Stiahnuté: 574x | 23.11.2015

Vyhlasenie_stavebneho_dozora.pdf Stiahnuté: 564x | 23.11.2015

Ziadost_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie__rozkopavkove_povolenie_.pdf Stiahnuté: 700x | 23.11.2015

Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf Stiahnuté: 782x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_informacneho,_reklamneho_a_propagacneho_zariadenia.pdf Stiahnuté: 532x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_na_nakladanie_s_vodami_a_uskutocnenie_vodnej_stavby.pdf Stiahnuté: 659x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf Stiahnuté: 558x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_uzavierky-obchadzky_miestnej_komunikacie.pdf Stiahnuté: 548x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf Stiahnuté: 559x | 23.11.2015

Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf Stiahnuté: 972x | 23.11.2015

Ziadost_o_suhlas_na_maly_zdroj_znecistenia__pre_domacnosti_.pdf Stiahnuté: 587x | 23.11.2015

Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf Stiahnuté: 575x | 23.11.2015

Ziadost_o_vyjadrenie.pdf Stiahnuté: 599x | 23.11.2015

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 89x | 01.12.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 5526x | 08.05.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 408x | 12.12.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 85x | 01.12.2020

Stránka