Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_v_stavby.pdf Stiahnuté: 344x | 23.11.2015

Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 436x | 23.11.2015

Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf Stiahnuté: 564x | 23.11.2015

Ohlasenie_stavebnych_uprav__udrziavacich_prac_.pdf Stiahnuté: 309x | 23.11.2015

Vyhlasenie_stavebneho_dozora.pdf Stiahnuté: 307x | 23.11.2015

Ziadost_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie__rozkopavkove_povolenie_.pdf Stiahnuté: 341x | 23.11.2015

Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf Stiahnuté: 516x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_informacneho,_reklamneho_a_propagacneho_zariadenia.pdf Stiahnuté: 271x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_na_nakladanie_s_vodami_a_uskutocnenie_vodnej_stavby.pdf Stiahnuté: 319x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf Stiahnuté: 295x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_uzavierky-obchadzky_miestnej_komunikacie.pdf Stiahnuté: 286x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf Stiahnuté: 301x | 23.11.2015

Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf Stiahnuté: 470x | 23.11.2015

Ziadost_o_suhlas_na_maly_zdroj_znecistenia__pre_domacnosti_.pdf Stiahnuté: 310x | 23.11.2015

Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf Stiahnuté: 294x | 23.11.2015

Ziadost_o_vyjadrenie.pdf Stiahnuté: 305x | 23.11.2015

Ziadost_o_zriadenie_vjazdu.pdf Stiahnuté: 347x | 23.11.2015

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 2098x | 08.05.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 63x | 12.12.2018

Žiadosť os určenie súpisného čísla Stiahnuté: 297x | 28.07.2016

Stránka

  • 1