Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_v_stavby.pdf Stiahnuté: 477x | 23.11.2015

Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 588x | 23.11.2015

Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf Stiahnuté: 1011x | 23.11.2015

Ohlasenie_stavebnych_uprav__udrziavacich_prac_.pdf Stiahnuté: 437x | 23.11.2015

Vyhlasenie_stavebneho_dozora.pdf Stiahnuté: 436x | 23.11.2015

Ziadost_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie__rozkopavkove_povolenie_.pdf Stiahnuté: 485x | 23.11.2015

Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf Stiahnuté: 640x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_informacneho,_reklamneho_a_propagacneho_zariadenia.pdf Stiahnuté: 389x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_na_nakladanie_s_vodami_a_uskutocnenie_vodnej_stavby.pdf Stiahnuté: 453x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf Stiahnuté: 430x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_uzavierky-obchadzky_miestnej_komunikacie.pdf Stiahnuté: 415x | 23.11.2015

Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf Stiahnuté: 424x | 23.11.2015

Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf Stiahnuté: 703x | 23.11.2015

Ziadost_o_suhlas_na_maly_zdroj_znecistenia__pre_domacnosti_.pdf Stiahnuté: 447x | 23.11.2015

Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf Stiahnuté: 430x | 23.11.2015

Ziadost_o_vyjadrenie.pdf Stiahnuté: 427x | 23.11.2015

Ziadost_o_zriadenie_vjazdu.pdf Stiahnuté: 478x | 23.11.2015

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 3528x | 08.05.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 192x | 12.12.2018

Žiadosť os určenie súpisného čísla Stiahnuté: 424x | 28.07.2016

Stránka

  • 1