Navigácia

Obsah


Ostatné

Stavebný úrad

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie o prijatí protestu prokurátora 11.03.2020
Protest prokurátora 27.02.2020
Rozhodnutie sp. zn. OU-DS-OCDPK-2019/009432
Upovedomenie o proteste prokurátora a výzva k vyjadreniu obsahu 27.02.2020

Verejná vyhláška

Rozpočet, záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu obce Báč na roky 2020,2021,2022 04.03.2020