Navigácia

Obsah


Ostatné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozhodnutie23.11.2018
Rozhodnutie č. OU-TT-OVBP2-2015/036072/Ve zo dňa 19.11.2015 právoplatné
10.12.2015
v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu obce Báč č. j. 280/2014/UR zo dňa
15.04.2015, ktorým
bola umiestnená stavba "Obytná zóna Báč - Godmáň III."

Stavebný úrad

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - SO 05 Inžinierske siete, Obytná zóna Báč - Godmáň III10.01.2019
Upovedomenie o odvolaní
Odvolanie proti stavebnému povoleniu č. 216/2017-stav.-003/VV10.01.2019
Odvolanie proti stavebnému povoleniu č. 122/2018-stav.-003/VV10.01.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie10.01.2019
SO 04 Komunikácie a chodníky v rámci stavby Obytná zóna Báč - Godmáň III
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oprava chyby10.01.2019
Oprava chyby v písaní textu VEREJNEJ VYHLÁŠKY Obce Báč zverejnenej 21.11.2018 pod sp. zn. 216/2017-stav.-003/VV
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - upovedomenie o odvolaní10.01.2019
SO 04 Komunikácie a chodníky v rámci stavby Obytná zóna Báč - Godmnáň III
Žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytná zóna Báč - Godman Komunikácie a chodníky09.07.2018
Žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytná zóna Báč - Godman Siete09.07.2018