Navigácia

Obsah


Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie verejnej súťaže 19.12.2019
Zverejnenie zámeru previesť majetok obce 19.12.2019
Výzva 07.11.2019
Západoslovenská distribučná a.s.
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 21.10.2019
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban 21.10.2019
Ochrana obyvateľstva 16.09.2019
Civilná ochrana
A lakosság védelme 16.09.2019
Polgári Védelem

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Uznesenie č.5/2019 zo dňa 12.12.2019 19.12.2019

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie elektronickej adresy - hlasovacie preukazy 10.01.2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 15.11.2019
Informácie pre voliča
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 15.11.2019
Tájékoztató a választópolgár részére