Navigácia

Obsah


Ostatné

Stavebný úrad

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie - Remedies, Godmáň 20.04.2021

Verejná vyhláška

Rozpočet, záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu 2021-2023 - výdavky 19.04.2021
Návrh rozpočtu 2021-2023 - príjmy 19.04.2021