Navigácia

Obsah


Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Ochanné opatrenia obce proti šíreniu koronavírusu 11.03.2020
Óvintézkedések a koronavírus terjedésével kapcsolatosan 11.03.2020
Ochrana obyvateľstva 16.09.2019
Civilná ochrana
A lakosság védelme 16.09.2019
Polgári Védelem

Stavebný úrad

Verejná vyhláška

Rozpočet, záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Báč za rok 2020 06.05.2021