Navigácia

Obsah


Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.06.2019 17.06.2019 21.06.2019
dňa 20.06.2019

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Uznesenie 06.06.19 17.06.2019 17.07.2019

Stavebný úrad

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie 22.05.2019 11.06.2019
SO 04 Komunikácia a chodníky
Oprava rozhodnutia 15.05.2019 11.06.2019
Rozhodnutie 06.05.2019 11.06.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie 25.04.2019 16.05.2019
Verejná vyhláška 29.03.2019 03.05.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - SO 05 Inžinierske siete, Obytná zóna Báč - Godmáň III 10.01.2019 06.02.2019
Upovedomenie o odvolaní
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie 10.01.2019 06.02.2019
SO 04 Komunikácie a chodníky v rámci stavby Obytná zóna Báč - Godmáň III
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oprava chyby 10.01.2019 06.02.2019
Oprava chyby v písaní textu VEREJNEJ VYHLÁŠKY Obce Báč zverejnenej 21.11.2018 pod sp. zn. 216/2017-stav.-003/VV
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - upovedomenie o odvolaní 10.01.2019 06.02.2019
SO 04 Komunikácie a chodníky v rámci stavby Obytná zóna Báč - Godmnáň III

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie elektronickej adresy 30.01.2019 07.03.2019

VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN c.1/2019 o podmienkach poskytovania dotácii 17.06.2019 17.07.2019
Dôvodová správa k materiálu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báči dňa 06.06.2019 16.05.2019 07.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 16.05.2019 19.06.2019
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
na území obce Báč

Rozpočet, záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Báč za rok 2018 17.06.2019 17.07.2019
Záverečný účet obce Báč za rok 2018 - oprava 31.05.2019 19.06.2019
Záverečný účet obce Báč za rok 2018 16.05.2019 19.06.2019
Rozpočet obce Báč na rok 2019 - výdavky 04.02.2019 07.03.2019
Rozpočet obce Báč na rok 2019 - príjmy 04.02.2019 07.03.2019
ROZPOČET OBCE BÁČ na roky 2019, 2020, 2021 04.02.2019 07.03.2019
Dôvodová správa