Navigácia

Obsah

Späť

Dôvodová správa k materiálu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báči dňa 06.06.2019

Vyvesené: 16. 5. 2019

Dátum zvesenia: 7. 6. 2019

Späť