Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie

Rozhodnutie č. OU-TT-OVBP2-2015/036072/Ve zo dňa 19.11.2015 právoplatné
10.12.2015
v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu obce Báč č. j. 280/2014/UR zo dňa
15.04.2015, ktorým
bola umiestnená stavba "Obytná zóna Báč - Godmáň III."

Vyvesené: 23. 11. 2018

Dátum zvesenia: 11. 6. 2019

Späť