Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Vyvesené: 29. 3. 2019

Dátum zvesenia: 3. 5. 2019

Späť