Navigácia

Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oprava chyby

Oprava chyby v písaní textu VEREJNEJ VYHLÁŠKY Obce Báč zverejnenej 21.11.2018 pod sp. zn. 216/2017-stav.-003/VV

Vyvesené: 10. 1. 2019

Dátum zvesenia: 6. 2. 2019

Späť