Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
na území obce Báč

Vyvesené: 16. 5. 2019

Dátum zvesenia: 19. 6. 2019

Späť