Menu
Obec Báč
BáčSzentantal Bacsfa
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Projekt SacraVelo

English version below.

Viac informácií nájdete na sacravelo.eu

 

Názov projektu:

SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja

Číslo: SKHU/1601/1.1/013

 

Trvanie projektu: 01.11.2017 – 30.04.2021

Maďarskí partneri projektu: Župa Győr – Moson – Sopron (HU), Župa Komárom - Esztergom (HU), Obec Szil (HU)

Slovenskí partneri projektu: Trnavský samosprávny kraj (SK), Bratislavský samosprávny kraj (SK), Obec Báč (SK)

Manažer projektu pre B7 - Obec Báč: Mgr. Helena Vonyiková, urad@obecbac.sk

 

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu „SacraVelo" je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území  2 žúp (HU) a 2 krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Sieť pútnických trás pre cyklistov sa výborne napája na existujúce medzinárodné EuroVelo cyklotrasy. Projekt SacraVelo realizuje novú maďarsko–slovenskú atraktivitu rozvojom cyklotrás (vyznačením stoviek kilometrov bezpečných cyklotrás), výstavbou cyklocentier v obciach Szil (HU) a Báč (SK) a prepojením sakrálnych pamiatok na území žúp Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja. Partnerstvo zahŕňa 2 župné, 2 krajské samosprávy a 2 obce, ktoré prostredníctvom partnerstva vyzdvihnú vykonávanie vlastných miestnych a regionálnych úloh na medzinárodnú úroveň.

Medzi hlavné prvky rozvoja infraštruktúry projektu patrí vybudovanie cyklotrás, cyklocentier, informačných bodov a odpočívadiel. Medzi soft aktivity patrí spôsob dosiahnutia turistických destinácií, prezentácia atraktivít tradičnými nástrojmi (podujatia, štvorjazyčné publikácie). S použitím moderných komunikačných nástrojov (mobilná aplikácia, webová stránka) sa dosiahne väčšia informovanosť pre pútnikov na bicykli a turistov pri vyhľadávaní pamiatok.

Sieť SacraVelo ponúkne veľa možností pre miestne obyvateľstvo a bude atraktívna aj pre turistov prichádzajúcich do pohraničného regiónu. Ponuka sakrálneho a kultúrneho cestovného ruchu cezhraničnej povahy v kombinácii s aktívnou turistikou pomôže zvýšiť počet návštevníkov prichádzajúcich do regiónu a s podporou IT sa zabezpečí zachovanie a spopularizovanie sakrálneho a kultúrneho dedičstva.

Hlavné ciele projektu:

Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničnej oblasti. Aktivity v projekte sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie, ktorá bude spoločne propagovaná a bude poskytovať služby v oblasti rekreácie, relaxu, kultúry, športu a turizmu v prihraničnom území. Zjednodušenie prístupu k sakrálnym pamiatkam nachádzajúcim sa v prihraničnom území, resp. rozšírenie prístupu pre viaceré kategórie turistov (peších a cykloturistov).

V rámci projektu sa v obci Báč vybuduje cyklocentrum, ktoré sa bude nachádzať v areáli bývalych technických služieb v centri obce.

 

Celkový rozpočet projektu je 2.754.608 Eur, z čoho Európska únia poskytne 2.341.416 Eur.

 

Projekt sa realizuje v rámci operačného programu Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

InterregEDF

 

English version:

More information can be found at sacravelo.eu

 

Project name:

SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area

Project number: SKHU/1601/1.1/013

 

Duration: 01.11.2017 – 30.04.2021

Hungarian partners: Self-Government of Győr-Moson-Sopron County, Self-Government of Komárom-Esztergom County,  Local Government of Szil village

Slovakian partners: Bratislava Self-Governing Region, Trnava Self-Governing Region, Local Government of Báč village

Project lead for B7 - Obec Báč: Mgr. Helena Vonyiková, urad@obecbac.sk

 

Project summary:

The objective of SacraVelo is to create a new and unique cross-border touristic product that introduces and offers the rich cultural heritage, sacral values and utilises the natural environment in the Hungarian-Slovak border region, covering four counties along the Danube. The project combines the elements of sacral and active tourism in an innovative way, reaching a wide range of users on local, regional and international level as well.

The network of bicycle pilgrim routes perfectly connects to the already existing EuroVelo international bike routes. SacraVelo project covers Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bratislava and Trnava counties with the development of bicycle route networks (designation of several hundred km long, safe bike routes), bicycle centres will be built in Szil (HU) and Báč  (SK) settlements, and a new Slovak-Hungarian tourist attraction is created by connecting sacral values in the border region. Partnership consists of 4 county level governments and 2 settlements; due to the partnership, partners raise their activities from local and regional to international level.

Infrastructure development elements of the project include building of new bike routes and cycling centres, designation of information points and resting places. Among the soft elements traditional tools (events, brochures in four languages) and up-to-date IT methods (mobile app, website) introduce points of interest and help tourists to reach destinations.

The SacraVelo network will offer opportunities to local people and attract tourists to the border region. Due to the cross-border nature of sacral, cultural touristic offer that combines active tourism counting on natural values as well, the number of tourists coming to the program region will increase, cultural and sacral heritage is promoted and information is distributed by traditional and IT tools.

During the project, promotion activities will be organised (tours and camps).

 

The total budget of the project is 2.754.608 EUR which contains 2.341.416 EUR European Union contribution.

 

The project is carried out in the frame of Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme.

Interreg

EDF

 

Úrad

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakty

Obecný úrad Báč
Báč 124
930 30

Úradné hodiny
Po:
  07:30-12:00  12:30-16:00
Ut:   nestránkový deň
St:   07:30-12:00  12:30-17:00
Št:   nestránkový deň
Pia: 07:30-12:00

Tel.:+421(0)31/559 82 39
E-mail: urad@obecbac.sk 

Kontaktujte nás

Mobilná verzia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: